APC „HPC Saulėtekis“ (VU FF)

 

VU Aukšto našumo skaičiavimo centro atviros prieigos (APC) superkompiuteris (HPC Saulėtekis)

1. HPC ištekliai: HPC-Sauletekis-istekliai.pdf

2. HPC paslaugos: HPC-Sauletekis-paslaugos.pdf

3. Paraiškų teikimas: http://supercomputing.ff.vu.lt/paraiska/

Nacionalinio fizinių ir  technologijos mokslų centro superkompiuteriai – „HPC Saulėtekis“,
kurie administruojami Vilniaus universiteto Fizikos fakultete.
Daugiau informacijos: Doc. Juozas Šulskus (juozas.sulskus@ff.vu.lt) , http://supercomputing.ff.vu.lt

 


20013 – 2014 m. ES Struktūrinių fondų projekto lėšomis yra atnaujintas „HPC Saulėtekis“ superkompiuterio našių skaičiavimų klasteris.

Po atnaujinimo “HPC Saulėtekis” klasteryje vienam uždaviniui spręsti vienu metu galima panaudoti iki 1800 skaičiavimo fizinių branduolių (3824 įprastiniai branduoliai), iki 14,4 TB operatyviosios atminties.

Realus superkompiuterio klasterio našumas išaugo 2,5 karto – iki 25,7 Tflopų, pasiekdamas beveik 90% teorinio našumo.

“HPC Saulėtekis” – vienintelė vieta Lietuvoje spręsti ypač didelius kvantinės chemijos ir kitus molekulių kvantinės mechanikos uždavinius.

Informacija apie projektą:

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ „Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis)“. Projekto kodas: Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011.
Bendra projekto vertė 3,2 mln Lt.Projekto vadovas doc. J.Šulskus
es