Pradžia

 

LitGrid-HPC – Lietuvos aukšto našumo skaičiavimų infrastruktūra - Lietuvos Fizinių ir Technologijos mokslų infrastruktūros dalis.

 Tai Vilniaus universiteto aukšto našumo skaičiavimų, paskirstytų skaičiavimų ir elektroninių paslaugų infrastruktūra, sukurta ES Struktūrinių fondų lėšomis. Ji skirta kurti ir palaikyti e-infrastruktūrai, reikalingai akademinei visuomenei, viešajam sektoriui,  užsienio partneriams bei kitiems vartotojams.
Vilniaus Universiteto LitGrid-HPC infrastruktūra yra sukoncentruota dviejuose atviros prieigos superkompiuterių centruose:

  • Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (VU MIF),
  • Vilniaus universiteto Fizikos fakultete
    (Nacionalinio fizinių ir  technologijos mokslų centro superkompiuteriai – APC „HPC Saulėtekis“ ).