ITAPC

 

ITAPC siūlo šias paslaugas:

  • Duomenų analizės modelių kūrimas HPC aplinkoje. Tai duomenų analizės proceso inicijavimas, duomenų parengimas duomenų analizei bei algoritmų tinkamų  duomenų analizei kūrimas bei eksperimentinis vertinimas. Duomenų valymo, išsišokėlių radimo, klasifikavimo, grupavimų, asociatyvių taisyklių bei laiko eilučių algoritmai. Naudojama: R,Weka, Qctave ir kt.
  • Verslo procesų duomenų atvaizdavimo ir analizės optimizavimas ir analitinių algoritmų kūrimas HPC aplinkoje. Tai verslo procesų generuojamų duomenų vaizdinė analizė  HPC aplinkoje taikant duomenų analizėse ar procesuose įprastas atvaizdavimo metodologijas. Verslo proceso taikomojoje aplinkoje struktūrinė, vaizdinė ar aprašomoji analizė atsižvelgiant į duomenų daugiamatiškumą, bei procesų sudėtingumą. Naudojama: R,Weka, Octave, Gaussian ir Gamess ir kt.
  • Masyvių duomenų valdymo bei analizės algoritmų kūrimas naudojant debesų kompiuteriją. Tai „big data“ duomenų bazių kūrimas ir jų eksperimentinis panaudojimas bei vertinimas HPC bei debesų kompiuterijos aplinkose. Naudojama: NoSQL, Hadoop, BigTable ir kt.
  • Jutiklių ir srautinių duomenų valdymo ir analitinių algoritmų kūrimas HPC ir naudojant debesų kompiuteriją. Tai nuolat besikeičiančių ir periodiškai atnaujinamų duomenų modelių, laiko eilučių panašumo algoritmų įgyvendinimas, esminių laikinių (angl. temporal) savybių tyrimas bei  algoritmų taikymai jutikliams bei geografiniams nuolat kintantiems duomenims. Naudojama: PostgreSQL, TPR indeksai, srautinės DB, ir kiti taikymai.
  • Verslo veiklos procesų perkėlimas ir duomenų analizė su debesų kompiuterija. Tai verslo sistemų tinkinimas bei eksperimentinis vertinimas pereinant į debesų kompiuterijos aplinkas. Verslo ar atviro kodo debesų kompiuterijos diegimas bei konsultavimas. Naudojama: S3, OpenNebula, OpenStack, VMware (ESXi), Hyper-V, XenServer, KVM, OpenVZ, VirtualBox ir pan.
  • Vaizdų ir garso apdorojimo skaičiavimai ir algoritmų kūrimas. Tai paprastųjų (nuotraukų ir video) bei medicininių vaizdų savybių išskyrimas, greitosios turinio vaizdų paieškos algoritmų kūrimas ir masinis apdorojimas. Naudojama: FFTW, WT, POV-Ray, ir kt.

Informacinių technologijų atviros prieigos centro veiklos tikslai yra kompiuterinių išteklių (sudarytų iš kompiuterinės technikos grid klasteriui realizuoti, paskirstytų ir našiųjų skaičiavimų (angl. High Performance Computing, HPC), duomenų centro aktyvinės įrangos, programinės įrangos fundamentaliems ir specializuotiems moksliniams tyrimams ir bandymams, kitos papildomos įrangos), įsigytų vykdant projektą VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-002, diegimas, eksploatavimas bei su tuo susijusių atviros prieigos informacinių technologijų paslaugų teikimas, studijų proceso aptarnavimas. ITAPC veikia mokslinio tyrimo laboratorijos funkcionavimui fakulteto sudėtyje būdingais principais. ITAPC veiklos uždaviniai, tokie kaip pateikti naudojimui kompiuterinius išteklius, vystyti grid ir debesijos skaičiavimų technologijas, sukurti patrauklų skaičiavimų ir paslaugų centrą yra orientuoti į studijas, mokslo tyrimus ir verslą.

Kvietimas teikti paraiškas 

Visi užsakovai (net ir VU MIF studentai) turi užpildyti paslaugų užsakymo formą ir būti susipažinę su VU Atviros prieigos centrų paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis. Studentams nuo šiol reikės pateikti ir dėstytojo/vadovo rekomendaciją.

Užpildytą dokumentą galite pristatyti:

  • Didlaukio g. 47 – 511, Vilnius
  • Atsiųsti el paštu: itapc[eta]mif.vu.lt (skenuotą)

Jei, pildant dokumentą kils kokių klausimų, susisiekite el. paštu aiste.grikiete[eta]mif.vu.lt arba skambinkite tel.: 8 5 219 5000

Acknowledgments

Visų mokslininkų bei tyrėjų, pasinaudojusių VU MIF ITAPC superkompiuterio ištekliais mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentų tikslais, savo straipsniuose, kurie bus publikuojami mokslo ar mokslo populiarinimo užsienio žurnaluose, prašome apie tai paminėti skyrelyje „Acknowledgments“. Jūsų patogumui siūlome panaudoti jau paruoštą vieną iš dviejų variantų – ilgesnį ir trumpesnį.

  1. “The authors are thankful for the high performance computing resources provided by the Information Technology Open Access Center of Vilnius University.”
  2. “The authors are thankful for the HPC resources provided by the ITOAC of Vilnius University.”