VU MIF

 

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (VU MIF)

VU MIF šiuo metu yra du superkompiuteriai. Tai ypač galingi kompiuteriai skirti apdoroti didžiulius kiekius informacijos ir vykdyti mokslinius skaičiavimus, kurie modeliuoja sudėtingus procesus (branduolines reakcijas, biochemijos procesus). Naudojantis šiais ištekliais mokslininkai, tyrėjai bei studentai gali daugybę kartų sutrumpinti jiems reikalingų skaičiavimų trukmę bei gauti daug tikslesnius rezultatus. VU superkompiuteriai yra vieni iš pagrindinių šiuo metu plėtojamo Lietuvos lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimo tinklo „LitGRID“ centrinių mazgų.

Informacinių technologijų atviros prieigos centras (ITAPC)

ITAPC yra VU MIF šakinio neakademinio padalinio „Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras (toliau – STSC)“ padalinys, sukurtas vykdant 2010 m. rugsėjo 30 d. Senato nutarimą Nr. S-2010-06-30 ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-002 „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“.

Vizija - tapti lyderiu našiųjų ir paskirstytų skaičiavimų srityje.

Misija- suteikti palankias ir patrauklias sąlygas verslo ir mokslo bei studijų vienovės kūrimui.

Strateginiai tikslai:

  • Žmogiškųjų išteklių plėtra keliant jų skaičių, kvalifikaciją, motyvaciją, skatinant žinių ir įgūdžių dalijimąsi nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
  • Vystyti ir plėsti bendradarbiavimą su šalies ir su užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei ūkio subjektais (verslu).
  • Skatinti vidaus vartotojų susidomėjimą ir naudojimąsi ITAPC teikiamomis paslaugomis.
  • Užtikrinti techninių ir programinių išteklių atnaujinimą bei panaudojimą atsižvelgiant į IT naujoves bei tendencijas.

Superkompiuteris 2SK

Tai vienas pajėgiausių superkompiuterių Lietuvoje, kuris turi:

  • 1920 procesorinius branduolius
  • 3,6 TB operatyviosios atminties
  • 620 TB duomenų saugyklą
  • skaičiavimų sparta siekia 25 TF

Superkompiuteris naudojamas paskirstytiems ir našiesiems skaičiavimams bei virtualių kompiuterinių išteklių paslaugoms teikti (detalesnė informacija).